Ticket / Yardım Kayıt Ol Bayi Girişi Giriş Yap
Bilgilendirme: Chrome Kullanıcıları demo önizleme yaparken sorun yaşıyorsa Mozilla Firefox, Opera, Edge alternatif tarayıcıları kullanarak demo önizleme yapabilirler.
DizaynStore.net / Dijital Ürün Mağazası

Ana sayfa » Yasaklı Ürünler

Ürününüz Dizaynstore.net Market Place satılmaya uygun mu? 

Dizaynstore kullanıcısı olarak, ürün satarken veya satın alırken bu işlemin mutlaka yasal bir çerçeve içerisinde gerçekleşmesine dikkat etmelisiniz. 

Herhangi bir ürün listelerken; 

 • Yasaklı ürünler
 • Dikkat edilmesi gereken ürünler
 • Hukuki ihlal gerçekleştirebilecek ürünler ana başlıkları altında sıralanan ürün çeşitlerinin çok iyi incelenmesi gerekir.


Yasaklı ürünler ve Kurallar

 • +18 Erotik içerikli Ürünler
 • Başkasına ait Logo, Kartvizit, Tasarım, Script vb. yazılımlar
 • Başkasına ait ürün görselleri
 • Warez (Başkasına ait bir ürünü sisteme yükleme) 
 • Virüslü Ürünler
 • Daha önce sisteme yüklenmiş bir ürünü tekrar sisteme yükleme
 • Farklı platformlarda satılan bir ürünü kendi ürünü gibi satışa sunma
 • Lisanslı bir görseli kendi görseli gibi satışa sunma
 • Tv yada Youtube gibi platformlardan lisanslanan bir ürünü kendi ürünü gibi satışa sunma
 • Adobe®, Flash®, Flex®, Fireworks®, Photoshop®, Illustrator®, InDesign® and After Effects® are registered trademarks of Adobe Systems gibi programların sisteme yüklenmesi
 • Resmi Kurum Logoları
 • Ürün ile ilgili döküman dosyalarının başka bir firmaya ait döküman dosyalarını sisteme yükleme ve ya gösterme
 • Ürün tanıtımı ile ilgili hazırlanacak videoların başkasına ait olması
 • Ürün içinde istenmeyen dosyaların eklenmesi (virüs, banka hesabı, banka bilgileri, telefon numarası vb)
 • Ürün içinde kullanılan görsellerin Kaynak adreslerinin belirtilmesi
 • Kumar ve içerikli benzer yazılımların satışı

Rapor Et 
Yukarıdaki maddelerde belirtilen nitelikte bir ürün satışı tespit ettiğinizde, ürün sayfalarında yer alan "Rapor Et" linkini kullanarak bu durumu Dizaynstore.net Market Place'ye bildirebilirsiniz. Gerekli inceleme ve değerlendirmeler ilgili birimlerimiz tarafından yapılacaktır. 

Kültür ve tabiat varlıkları 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında; "Millî tarihimizdeki önemleri sebebiyle, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait tarihî değer taşıyan belge ve eşyalar, Mustafa Kemal Atatürk'e ait zatî eşya, evrak, kitap, yazı ve benzeri taşınırlar" korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları olarak nitelendirilmektedir. 

Öncelikle; bu kanun kapsamında yukarıda ifade edilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının gerekli olup olmadığının tespiti açısından "Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili Ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikteki" düzenlemeler doğrultusunda tasnif ve tescile tabi tutulur. Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınması gerekli görülmeyen eserler ise sahiplerine bir belge ile iade edilir. Bu sebeple tasnif ve tescile ilişkin belgesi olmayan eserlerin Dizaynstore'de satışı yasaktır. 

Promosyon ürünleri 
Şirket ve kurumların, kendi isimleriyle bastırdığı, imal ettiği, hediye veya promosyon amaçlı olarak ücretsiz dağıttığı ürünlerin satışı Dizaynstore'de yasaktır. 

Pornografik içerikli ve yetişkinlere özel malzemeler 
Dizaynstore'de  pornografik içerikli malzeme olarak nitelendirilen ürünler: 

Dizaynstore'de  satışım neden erken sona erdi? 
Satışı söz konusu olan bir ürünün, Dizaynstore'de ne şekilde listeneceği ve tanımlanacağı Listeleme Kuralları bölümünde açıklanmaktadır. Bu kurallara uygun olarak listelenmeyen ürünlerin satışı, Dizaynstore tarafından durdurulabilir. Bu durumda Dizaynstore, listelemenin sona erdirildiği konusunda satıcıya e-posta yoluyla bilgilendirir. 

Eğer Dizaynstore'de başlattığınız satış erken sona erdiyse ürününüz; 

a) Kanuna aykırıdır.
b) Dizaynstore'nin Yasaklı Ürünler bölümünün kapsamındadır.
c) Bir üçüncü şahsın telif hakkı, tescilli markası veya başka hukuki bir hakkına tecavüz ediyordur.
d) Listelemeniz, Dizaynstore'de Listeleme Kuralları'na uygun değildir. 

Telif hakları ile ilgili genel açıklama
Ülkemizde "telif hakları" olarak da bilinen, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eserleri üzerindeki haklar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile korunmaktadır. 

FSEK ile eser sahipleri yanında, bağlantılı hak sahipleri adı altında, eserin kamuya sunulmasında rol alan kişiler de korunmuştur. Yasaya göre, bağlantılı hak sahipleri şunlardır: i) İcracı sanatçılar, ii) Fonogram (plak) yapımcıları, iii) Radyo-TV yayın kuruluşları ve iv) Film yapımcıları. 

Kanunda, eser sahiplerine, eserleri üzerinde manevi ve mali haklar tanınmıştır. 

Manevi haklar; umuma arz yetkisi, adın belirtilmesi yetkisi ve eserde değişiklik yapılmasını menetme yetkisidir. 

Mali haklar ise işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarıdır.

Yasal Yaptırımlar 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda korunan eser sahibinin haklarına ve bağlantılı haklara vaki tecavüzler hukuki ve cezai yönden yaptırımlara bağlanmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse; 

Cezai Hükümler 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, yukarıda belirtilen hakların ihlali halinde ağır müeyyideler öngörmüştür. FSEK'nın 71, 72, 73 ve 80'inci maddelerine göre, eser sahiplerinin ve bağlantılı hak sahiplerinin haklarını ihlâl edenler, iki yıldan dört yıla kadar hapis veya 50.000 TL'den 150.000 TL'ye kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden mahküm edilirler. 

Hukuki Hükümler 

FSEK, ağır cezai müeyyideler yanında, hak sahiplerinin uğrayacakları zararın tazmini için de özel hükümler getirmiştir. Buna göre, hak sahipleri, zararın önlenmesi için mahkemelerden her türlü tedbirin alınmasını, ihlale neden olan kişilerden ise doğan zararın üç katını, talep edebilmektedirler. 

Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, her türlü eser, fonogram, yapım ve radyo televizyon kuruluşlarının gerçekleştirdikleri yayınları üzerindeki haklara karşı oluşabilecek muhtemel ihlaller suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla, eser sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmaksızın; DivX, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP vesair formatlardaki eser, fonogram, yapım ve yayınların, CD, DVD gibi taşıyıcılar üzerinde, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması veya internet ortamında paylaşıma sunulması/satılması yasaktır.